ردیاب FMB122

تعداد ورودی آنالوگ 1
تعداد ورودی دیجیتال 1
تعداد خروجی دیجیتال 1
نوع ردیاب خودرویی/موتورسیکلت
پورت اتصال 11416
سنسور حرکت ندارد
فایل ها